Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä 6 periaatetta:

 • Käsittelemme henkilötietoja aina lainmukaisesti ja noudatamme kohtuullisuutta ja läpinäkyvyyttä
 • Sidomme henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn aina käyttötarkoitukseen
 • Pyrimme keräämään vain tarpeelliset ja tarvittavat tiedot
 • Tietojen käsittelyssä pyrimme noudattamaan oikeellisuutta ja täsmällisyyttä
 • Säilytämme tietoja vain tarpeellisen ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan
 • Käsittelemämme tiedot pyritään pitämään eheinä ja noudatamme ehdotonta luottamuksellisuutta

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot
  • Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa. Henkilön on todistettava henkilöllisyytensä luotettavasti.
  • Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.
 • Oikeus korjata, täydentää ja pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot
  • Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä.
  • Korjaamispyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

Joitakin tietoja saatetaan siirtää EU-alueen ulkopuolelle asiakaspalvelun ja palveluiden tuottamisen varmistamiseksi. (kts. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle)

Lue rekisteriselosteemme