Erilaisuuden johtaminen etänä

Etätöiden lisääntyessä johtaminen on entistä haastavampaa. Johtamisen vaikeuskerrointa lisää haastava maailmanlaajuinen tilanne ja elämisen rajoitukset. Stressin kokemus lisääntyy huomattavasti. Miten esimiehenä voin olla selvillä, miten johdettavani voivat tai mikä on heidän työssäjaksamisensa ja stressitasonsa, kun emme edes tapaa?  

Olemme yksilöinä erilaisia ja se vaikuttaa ratkaisevasti siihen, minkä koemme merkitykselliseksi ja miten stressaavana esimerkiksi koemme meneillään olevan tilanteen. Kun maailmantilanne haastaa meitä luovuuteen, innovatiivisuuteen ja henkiseen joustavuuteen, on erilaisuus ehdottomasti rikkaus. Moninaisuus ja diversiteetti ovat ryhmien menestystekijöitä. Menestykseen pyrkivällä yrityksellä ei ole varaa jättää hyödyntämättä tätä voimavaraa.  

Erilaisuus asettaa kuitenkin huomattavia vaikeuskertoimia kaikenlaiselle vuorovaikutukselle ja johtamiselle, erityisesti stressaavissa tilanteissa. Esimiehen on hyvä oppia tunnistamaan erilaisia stressikäyttäytymisiä ja keinoja tukea johdettaviaan yksilöllisesti.  

Erilaisuuden johtaminen niin normaali- kuin stressitilanteissa lähtee itsetuntemuksesta. Mitä paremmin tunnen itseni johtajana ja tapani toimia, sitä paremmin pystyn johtamaan erilaisuutta. Sitä paremmin kykenen ottamaan huomioon erilaiset tavat toimia, vaikkapa meneillään olevassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Erilaisuuden huomioiminen auttaa ennaltaehkäisemään haastavia tilanteita, mitä eittämättä syntyy jo itsestään vaikean tilanteen vallitessa ja hoitaessa asioita virtuaalisesti. 

  • Esimies/johtaja, tiedätkö tyypillisen tapasi toimia? 
  • Miten otat huomioon erilaisuuden? 
  • Haluatko saada eväitä, miten motivoida erilaisia ihmisiä ja miten hyödyntää erilaisia osaamisia?  
  • Miten eri persoonallisuustyylit tavanomaisesti käyttäytyvät stressissä, miten heitä voi tukea?
     

Kenelle valmennus on tarkoitettu?  

  • Valmennus sopii kaikille esimies-ja johtotehtävissä toimiville, jotka kaipaavat keinoja ottaa erilaisuus huomioon johtamisessa. Kaipaavat eväitä motivoimiseen.  

Valmennuksen aikataulu: 

Järjestämme avoimen Erilaisuuden johtaminen virtuaalisestivalmennuksen etävalmennuksena. Samansisältöinen valmennus toteutetaan kolmena eri ajankohtana. Valmennuksen kesto kaksi tuntia. 

Valitse itsellesi sopivin valmennusajankohta: 

  • to 16.4. klo 9-11
  • to 7.5. klo 9-11
  • ma 25.5. klo 10-12

Lähetämme osallistujille linkin valmennusalustalle ennen valmennusta. 

Valmentajat:

Pirjo Ahonen

Jaana Ovaska

Eeva Pitkänen

 

Hinta:  190 €  + alv / hlö   

 

Ilmoittaudu mukaan lomakkeen kautta! 

Kysy lisää:  Valmennusassistentti Sini Munukka: sini.munukka@novetos.fi.

Novetos-logo

Ilmoittaudu!